Personuppgiftspolicy

FÖREGÅENDE. Användningen av denna webbplats innebär att användaren accepterar alla allmänna villkor som ingår på denna sida och som kallas Regler och Personuppgiftsskydd (PD). Om användaren inte samtycker till att följa de villkor som beskrivs nedan bör de inte använda webbplatsen. Det är användarens enskilda ansvar att läsa den juridiska notisen, reglerna för deltagande och dataskydds- och integritetspolicyn innan de får tillgång till och använder webbplatsen samt att följa gällande bestämmelser om användning av innehåll och material.

1. JURIDISK NOTIS Ägaren till domänerna www.avilesnorling.com är AVILÉS Y NORLING VENTAS Y ALQUILERES, S.L.U., med säte på C/ Saladero Viejo, 1, Bottenvåningen, 29740 Torre Del Mar, Málaga, och CIF B93671634 (nedan kallat AVILÉS Y NORLING). För att möjliggöra för webbplatsanvändare att kontakta www.avilesnorling.com tillhandahålls följande e-postadress: info@avilesnorling.com.

2. DATASKYDD OCH INTEGRITETSPOLICY Denna webbplats samlar in personuppgifter som användaren tillhandahåller, som beskrivs på denna integritetspolicy. I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen 679/2016, LOPD-GDD 3/2018 och andra tillämpliga föreskrifter meddelas följande: Alla tillhandahållna personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen 679/2016 och LOPD-GDD under ansvar av AVILÉS Y NORLING. Uppgifterna samlas in för följande ändamål: kundhantering, redovisning, skatt, och administration; reklam och kommersiell prospektering; och e-handel. Syftet är att hantera och upprätthålla affärsrelationen med kunden genom att erbjuda dem de bästa alternativen för deras profil, inklusive sändning av reklam. Kund- och användardata som samlas in av AVILÉS Y NORLING kommer inte att delas med tredjepartsföretag. AVILÉS Y NORLING åtar sig att behandla data konfidentiellt och att genomföra de tekniska, organisatoriska och säkerhetsåtgärder som krävs för att förhindra obehörig åtkomst eller behandling i enlighet med gällande dataskyddsföreskrifter. I linje med vår policy för dataskydd för användare har lämpliga säkerhetsåtgärder implementerats för att förhindra dataförlust, obehörig åtkomst eller manipulation, enligt bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen och LOPD-GDD. VILKA DATA SPARAR VI OCH SKICKANDE AV KOMMUNIKATIONER: Sändning av personuppgifter genom elektroniska formulär på WEBBPLATSEN, kommentarer eller e-postmeddelanden innebär avsändarens uttryckliga samtycke till den automatiserade behandlingen av uppgifterna som ingår i de angivna medierna, för de ändamål som beskrivs ovan, samt sändning av elektroniska kommunikationer, meddelanden eller SMS med information om de tillhandahållna tjänsterna eller annan information som AVILÉS Y NORLING kan anse vara av intresse. ANVÄNDARES ANSVAR: Dessutom, genom att fylla i formulär eller skicka data via något av de angivna medlen, erkänner användaren att de är över 18 år och har den nödvändiga rättsliga kapaciteten att ge sitt samtycke till behandlingen av sina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna dataskyddspolicy. I alla fall kommer användarna att vara ansvariga för uppgifternas riktighet och aktualitet, och webbplatsägaren förbehåller sig rätten att vidta nödvändiga rättsliga åtgärder vid brott mot bestämmelserna.